تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

۱ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بدیهی ست که پس از هر جنگی، زنان به اسارت رفته به همسری فاتحان در می آمدند و گاه در سالها بعد و حملات بعدی سپاه خودی، باز هم این زنان که به ظاهر، آرامشی یافته و فرزندانی به دنیا آورده بودند، همسر و فرزندانشان کشته شده و رنج و غم و آوارگی دوباره!!

 

رفتار نادرشاه افشار در قبال زنان اسیر در جنگ


جالب اینجاست در عهد نادرشاه که مرحمی شد بر غرور شکسته ایرانیان و اوج حماسه ها و جنگ ها و باز پسگیری آب و خاک و ناموس کشور، برخلاف گذشته چندان بویِ بی مروتی به این زنان به مشام نمی رسد!

 
در جنگ با عثمانی
در آزادسازی آذربایجان و شکست ارتش بزرگ عثمانی و فرار آنها از تبریز به فرمان نادرشاه ادامه مطلب را اینجا بخوانید

رفتار نادرشاه بزرگ در قبال زنان اسیر در جنگ

 

  • احسان مهدیزاده